برو بالا
  1. بافت سخت جمجمه و سینوس‌ها
  2. بافت نرم:(مغز و پرده‌های مغزیآسیب میکروسکوپی سلول‌های مغزی و رشته‌های عصبی)

 

هرگونه ضربه ناشی از تصادفات در صورت شدت باعث آسیب به بافت سخت جمجمه و شکستگی و به دنبال آن می‌تواند همراه با خون‌ریزی مغزی باشد.

خون‌ریزی مغزی به دنبال ضربه به ۴ دسته تقسیم می‌شود:

  1. خون‌ریزی خارج پرده مغزی- (Epidural Hematom)
  2. داخل پره مغزی (Subdual Hematoma)
  3. داخل بافت‌های مغزی (ICH)مغزی صورت می‌گیرد.
  4. داخل بطن مغزی (IVH)
  5. داخل شیارهای مغزی (SAH)

شکستگی جمجمه

هر نوع شکستگی استخوان جمجمه به دنبال ضربه به خودی خود نمی‌تواند خطرناک باشد. ولی در اکثر موارد شکستگی استخوان‌های جمجمه به خاطر مجاورت با بافت‌های حساس و یا ایجاد خون‌ریزی خطرناک می‌تواند باشد و مداخله جراحی را لازم می‌آورد.

عوارض شکستگی استخوان جمجمه

عفونت تأثیری مغزی- خون‌ریزی مغزی- ورود هوا به داخل جمجه (پنوموسفال)- اثر فشاری روی مناطق و یا رگ‌های مهم مغزی

 

علائم خون‌ریزی مغزی به دنبال ضربه

علائم خون‌ریزی مغزی بسته به شدت خون‌ریزی و عمل خون‌ریزی بسیار متفاوت است. خون‌ریزی مغزی در مواردی از بیماران حتی می‌تواند بدون علامت باشد.

ولی به صورت کلی: علائم شامل

سردرد- تهوع و استفراغ- خواب‌آلودگی- بی‌اشتهایی- کاهش سطح هوشیاری- تشنج- ترشح خونی از گوش یا بینی یا حلق- فلج اندام‌ها- کوما باشد.

به صورت کلی:

نتایج و عاقبت خون‌ریزی در اپی‌دورال بهتر از ساب‌دورال و بهتر از خون‌ریزی داخل بافت خونی می‌باشد. سرعت مداخله جراحی در نتیجه درمان مؤثر است چنانچه مسیر خون‌ریزی به دنبال ضربه فعال باشد و بیمار به صورت تدریجی دچار بدتر شدن علائم و کوما خواهد شد.

fa_IRPersian